ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

داغ
.ir
14,500تومان
.net
405,962تومان
.shop
991,645تومان
.host
2,685,510تومان
تخفیف
.tech
1,446,032تومان
.tv
1,026,470تومان
.social
738,094تومان
داغ
.com
440,000تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید تخفیف

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

پسوندهای مختلف دامنه بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.ir داغ
14,500تومان
1 سال
14,500تومان
1 سال
15,000تومان
1 سال
.com داغ
440,000تومان
1 سال
440,000تومان
1 سال
455,000تومان
1 سال
.ac
1,227,143تومان
1 سال
1,161,278تومان
1 سال
1,161,278تومان
1 سال
.ac.ir
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
.co.ir
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
.co
1,041,847تومان
1 سال
1,041,847تومان
1 سال
1,041,847تومان
1 سال
.co.in
331,353تومان
1 سال
243,769تومان
1 سال
331,353تومان
1 سال
.academy
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
.accountant
663,201تومان
1 سال
663,201تومان
1 سال
663,201تومان
1 سال
.accountants
2,709,776تومان
1 سال
2,709,776تومان
1 سال
2,709,776تومان
1 سال
.actor
1,388,657تومان
1 سال
1,388,657تومان
1 سال
1,388,657تومان
1 سال
.blog
821,161تومان
1 سال
821,161تومان
1 سال
821,161تومان
1 سال
.cloud
781,410تومان
1 سال
781,410تومان
1 سال
781,410تومان
1 سال
.co.com
821,161تومان
1 سال
821,161تومان
1 سال
821,161تومان
1 سال
.com.co
416,925تومان
1 سال
416,925تومان
1 سال
416,925تومان
1 سال
.com.de
195,854تومان
1 سال
192,329تومان
1 سال
192,329تومان
1 سال
.computer
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
.de
160,148تومان
1 سال
118,907تومان
1 سال
118,907تومان
1 سال
.de.com
667,815تومان
1 سال
667,815تومان
1 سال
667,815تومان
1 سال
.domains
1,126,652تومان
1 سال
1,126,652تومان
1 سال
1,126,652تومان
1 سال
.download
1,040,868تومان
1 سال
655,133تومان
1 سال
1,040,868تومان
1 سال
.email
795,940تومان
1 سال
795,940تومان
1 سال
795,940تومان
1 سال
.game
15,627,957تومان
1 سال
15,627,957تومان
1 سال
15,627,957تومان
1 سال
.gov.ir
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
.help
859,922تومان
1 سال
859,922تومان
1 سال
859,922تومان
1 سال
.hosting
16,263,994تومان
1 سال
16,263,994تومان
1 سال
16,263,994تومان
1 سال
.id
664,292تومان
1 سال
1,019,436تومان
1 سال
664,292تومان
1 سال
.id.ir
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
.in.net
249,845تومان
1 سال
249,845تومان
1 سال
249,845تومان
1 سال
.live
919,262تومان
1 سال
919,262تومان
1 سال
919,262تومان
1 سال
.ltd
811,257تومان
1 سال
811,257تومان
1 سال
811,257تومان
1 سال
.market
1,100,408تومان
1 سال
1,100,408تومان
1 سال
1,100,408تومان
1 سال
.marketing
1,126,652تومان
1 سال
1,126,652تومان
1 سال
1,126,652تومان
1 سال
.markets
542,686تومان
1 سال
542,686تومان
1 سال
542,686تومان
1 سال
.me
487,628تومان
1 سال
487,628تومان
1 سال
487,628تومان
1 سال
.me.uk
203,369تومان
1 سال
203,369تومان
1 سال
203,369تومان
1 سال
.my
2,058,303تومان
1 سال
1,941,772تومان
1 سال
2,058,303تومان
1 سال
.net.co
416,925تومان
1 سال
416,925تومان
1 سال
416,925تومان
1 سال
.org.in
224,574تومان
1 سال
224,574تومان
1 سال
224,574تومان
1 سال
.net.in
280,547تومان
1 سال
280,547تومان
1 سال
280,547تومان
1 سال
.net.ir
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
.org.ir
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
10,854تومان
1 سال
.pars
18,293,644تومان
1 سال
17,924,076تومان
1 سال
17,924,076تومان
1 سال
.press
2,552,668تومان
1 سال
2,552,668تومان
1 سال
2,552,668تومان
1 سال
.pw
816,362تومان
1 سال
816,362تومان
1 سال
816,362تومان
1 سال
.ru
495,616تومان
1 سال
229,939تومان
1 سال
396,533تومان
1 سال
.ru.com
1,231,779تومان
1 سال
1,231,779تومان
1 سال
1,231,779تومان
1 سال
.sale
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
.school
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
.social
919,262تومان
1 سال
919,262تومان
1 سال
919,262تومان
1 سال
.software
1,126,652تومان
1 سال
1,126,652تومان
1 سال
1,126,652تومان
1 سال
.solutions
639,076تومان
1 سال
639,076تومان
1 سال
639,076تومان
1 سال
.storage
22,819,514تومان
1 سال
22,819,514تومان
1 سال
22,819,514تومان
1 سال
.support
795,940تومان
1 سال
795,940تومان
1 سال
795,940تومان
1 سال
.team
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
888,002تومان
1 سال
.tel
468,924تومان
1 سال
468,924تومان
1 سال
468,924تومان
1 سال
.tools
893,552تومان
1 سال
893,552تومان
1 سال
893,552تومان
1 سال
.trade
305,826تومان
1 سال
305,826تومان
1 سال
305,826تومان
1 سال
.trading
562,072تومان
1 سال
562,072تومان
1 سال
562,072تومان
1 سال
.training
893,552تومان
1 سال
893,552تومان
1 سال
893,552تومان
1 سال
.travel
3,843,283تومان
1 سال
3,843,283تومان
1 سال
3,843,283تومان
1 سال
.tube
912,774تومان
1 سال
912,774تومان
1 سال
912,774تومان
1 سال
.uk
203,369تومان
1 سال
0تومان
1 سال
203,369تومان
1 سال
.uk.com
813,478تومان
1 سال
813,478تومان
1 سال
813,478تومان
1 سال
.uk.net
1,018,520تومان
1 سال
1,018,520تومان
1 سال
1,018,520تومان
1 سال
.university
1,466,110تومان
1 سال
1,466,110تومان
1 سال
1,466,110تومان
1 سال
.us
266,979تومان
1 سال
266,979تومان
1 سال
266,979تومان
1 سال
.us.com
615,890تومان
1 سال
615,890تومان
1 سال
615,890تومان
1 سال
.us.org
619,739تومان
1 سال
619,739تومان
1 سال
619,739تومان
1 سال
.wiki
780,176تومان
1 سال
780,176تومان
1 سال
780,176تومان
1 سال
.org
406,219تومان
1 سال
406,219تومان
1 سال
406,219تومان
1 سال
.net
511,865تومان
1 سال
511,865تومان
1 سال
511,865تومان
1 سال
.info
471,645تومان
1 سال
637,695تومان
1 سال
690,387تومان
1 سال
.in
324,463تومان
1 سال
324,463تومان
1 سال
324,463تومان
1 سال
.technology
795,940تومان
1 سال
795,940تومان
1 سال
795,940تومان
1 سال
.biz
517,596تومان
1 سال
517,596تومان
1 سال
517,596تومان
1 سال
.co.uk
351,066تومان
1 سال
0تومان
1 سال
351,066تومان
1 سال
.host
3,386,078تومان
1 سال
3,386,078تومان
1 سال
3,386,078تومان
1 سال
.site
1,041,847تومان
1 سال
1,041,847تومان
1 سال
1,041,847تومان
1 سال
.tv
1,032,885تومان
1 سال
1,032,885تومان
1 سال
1,032,885تومان
1 سال
.shop
985,485تومان
1 سال
985,485تومان
1 سال
985,485تومان
1 سال
.xyz جدید
331,480تومان
1 سال
331,480تومان
1 سال
331,480تومان
1 سال
.tech تخفیف
1,446,032تومان
1 سال
1,446,032تومان
1 سال
1,446,032تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به جز دامنه های خاص و دامنه های تازه تمدید شده