سرور مجازی

VPS-512MB-SSD NvMe 0 موجود است

فضای دیسک 15 گیگابایت هارد SSD NvMe
رم سرور 512 مگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-1GB-SSD NvMe 0 موجود است

فضای دیسک 20 گیگابایت هارد SSD NvMe
رم سرور 1 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-2GB-SSD NvMe 0 موجود است

فضای دیسک 30 گیگابایت هارد SSD NvMe
رم سرور 2 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-4GB-SSD NvMe 0 موجود است

فضای دیسک 80 گیگابایت هارد SSD NvMe
رم سرور ۴ گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-6GB-SSD NvMe 0 موجود است

فضای دیسک 120 گیگابایت هارد SSD NvMe
رم سرور 6 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت

VPS-8GB-SSD NvMe 0 موجود است

فضای دیسک 150 گیگابایت هارد SSD NvMe
رم سرور 8 گیگابایت
پهنای باند نامحدود
قابلیت نصبLinux , windows
نصب و راه اندازی رایگان
نصب دوباره سیستم عامل آنی
تحویل حداکثر 3 ساعت