هاست با پهنای باند بالا - لینوکس

1 گیگابایتی - VIP


مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 1 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت

دیتابیس اس کیو ال = نامحدود

آدرس ایمیل = نامحدود

ادان دامین = 1عدد

ساب دامین = نامحدود

پارک دامین = 10 عدد

بک آپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

3 گیگابایتی - VIP


مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 3 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 150 گیگابایت

دیتابیس اس کیو ال = نامحدود

ایمیل = نامحدود

ادان دامین = 1 عدد

ساب دامین = نامحدود

پارک دامین = 10 عدد

بک آپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

5 گیگابایتی - VIP


مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 5 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 250 گیگابایت

دیتابیس اس کیو ال = نامحدود

آدرس ایمیل = نامحدود

ادان دامین = 1 عدد

ساب دامین = نامحدود

پارک دامین = 10 عدد

بک آپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

10 گیگابایتی - VIP


مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 10 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 500 گیگابایت

دیتابیس اس کیو ال = نامحدود

آدرس ایمیل = نامحدود

ادان دامین = 1 عدد

ساب دامین = نامحدود

پارک دامین = 1 عدد

بک آپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

20 گیگابایتی - VIP


مجهز به هارددیسک SSD NvMe

فضای هاست = 20 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 800 گیگابایت

دیتابیس اس کیو ال = نامحدود

آدرس ایمیل = نامحدود

ادان دامین = 1 عدد

ساب دامین = نامحدود

پارک دامین = 1 عدد

بک آپ = روزانه، هفتگی، ماهانه