هاست دانلود

هاست دانلود 10 گیگابایتی

ضای دیسک 10 گیگابایت هارد SSD NvMe
ترافیک ماهانه = 1 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

هاست دانلود 20 گیگابایتی

ضای دیسک 20 گیگابایت هارد SSD NvMe
ترافیک ماهانه = 2 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

هاست دانلود 30 گیگابایتی

ضای دیسک 20 گیگابایت هارد SSD NvMe
ترافیک ماهانه = 2 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

هاست دانلود 40 گیگابایتی

ضای دیسک 40 گیگابایت هارد SSD NvMe
ترافیک ماهانه = 4 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد