ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

در حال جستجو...

Domains must begin with a letter or a number and be between and characters in length

:domain is unavailable

تبریک میگوییم! موجود است!

تماس با ما
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

تخفیف
.com
790,000تومان
داغ
.net
714,028تومان
.shop
1,880,170تومان
.tv
1,782,819تومان
.host
5,091,758تومان
.app
852,222تومان
نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید تخفیف

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

پسوندهای مختلف دامنه بر اساس دسته بندی

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com تخفیف
790,000تومان
1 سال
790,000تومان
1 سال
780,000تومان
1 سال
.net داغ
714,028تومان
1 سال
714,839تومان
1 سال
759,431تومان
1 سال
.ir داغ
26,664تومان
1 سال
32,000تومان
1 سال
28,000تومان
1 سال
.co.ir
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
.gov.ir
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
.ac.ir
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
.net.ir
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
.org
705,540تومان
1 سال
845,466تومان
1 سال
636,069تومان
1 سال
.co
1,439,042تومان
1 سال
1,475,090تومان
1 سال
1,940,176تومان
1 سال
.co.com
1,498,377تومان
1 سال
1,566,661تومان
1 سال
1,285,796تومان
1 سال
.biz
1,202,348تومان
1 سال
906,574تومان
1 سال
1,022,907تومان
1 سال
.host
5,091,758تومان
1 سال
4,869,831تومان
1 سال
4,635,342تومان
1 سال
.app
852,222تومان
1 سال
873,570تومان
1 سال
945,300تومان
1 سال
.hosting داغ
20,730,559تومان
1 سال
24,456,708تومان
1 سال
20,730,559تومان
1 سال
.blog
1,566,661تومان
1 سال
1,426,228تومان
1 سال
1,285,796تومان
1 سال
.in.net
408,461تومان
1 سال
476,669تومان
1 سال
391,213تومان
1 سال
.top
83,282تومان
1 سال
251,080تومان
1 سال
340,323تومان
1 سال
.org.ir
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
.id.ir
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
.site
1,327,969تومان
1 سال
1,327,969تومان
1 سال
1,791,374تومان
1 سال
.shop
1,880,170تومان
1 سال
1,611,132تومان
1 سال
1,611,132تومان
1 سال
.in
438,767تومان
1 سال
438,767تومان
1 سال
405,473تومان
1 سال
.company
624,427تومان
1 سال
696,938تومان
1 سال
598,060تومان
1 سال
.xyz
767,005تومان
1 سال
647,821تومان
1 سال
919,121تومان
1 سال
.pw
1,053,709تومان
1 سال
1,053,709تومان
1 سال
1,053,709تومان
1 سال
.info
1,450,770تومان
1 سال
1,103,437تومان
1 سال
1,210,665تومان
1 سال
.sch.ir
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
19,998تومان
1 سال
.tv
1,678,136تومان
1 سال
2,136,396تومان
1 سال
1,678,136تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* به جز دامنه های خاص و دامنه های تازه تمدید شده