408 Request Timeout

این خطا زمانی رخ خواهد داد که کاربر یک درخواست بسمت سرور ارسال کرده و سرور منتظر ارسال مابقی درخواست می باشد اما از طرف کاربر درخواستی ارسال نگردیده و منجر به ارسال پیام مذکور خواهد شد 

  • Error 408, خطای 408
  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

Internal Server Error 500 User * is over quota

Internal Server Error 500 User 'test' is over quota. cpsrvd/11.44.0.27 Server at...

کدخطا 401 Unauthorized

این خطا همانند خطای 403 می باشد و امکان دسترسی به فایل مذکور برای کاربر امکانپذیر نخواهد بود و...

405 Method Not Allowed

این کد بمعنای قابل فهم بودن درخواست توسط سرور ولی عدم امکان پاسخ دهی به ان بدلیل غیر فعال بودن...

406 Not Acceptable

این خطا زمانی نمایش داده می شود که وب سرور اجازه دسترسی به داده ارسال شده را ندارد و یا کاراکتر...

501 Not Implemented

این خطا زمانی نمایش داده خواهد شد که درخواست برای کاربر نامفهوم بوده و یا امکان و قابلیت پاسخ...