Viewing articles tagged 'Redirect Code'

 آموزش کدهای ریدایرکت و مفهوم انها

کد 301 مرتبط با چیست ؟ این کد نمایش دهنده این می باشد که ادرس دامنه مذکور بصورت ثابت به یک...