آموزش کدهای ریدایرکت و مفهوم انها

کد 301 مرتبط با چیست ؟
این کد نمایش دهنده این می باشد که ادرس دامنه مذکور بصورت ثابت به یک دامنه دیگر ریدایرکت می شود عمل ریدایرکت را می توان از طریق کنترل پنل هاست انجام داد
کد 302 نمایش دهنده چیست ؟
این کد نمایش دهنده انتقال و یا ریدایرکت یک نام دامنه به دامنه ای دیگر بصورت موقتی می باشد
کد 303
این بمعنای این می باشد که ریدایرکت انجام شده و از نوع موقت می باشد همچنین پس از دریافت این کد عمل ریدایرکت توسط متد ارسال درخواست دیگری انجام خواهد شد
304
این کد بمعنای این می باشد که ریدایرکتی توسط سرور پیدا نشده و کاربر می تواند از همان نسخه کش شده پاسخ استفاده نماید
307
این کد بمعنای این می باشد که ریدایرکت دامنه به دامنه ای دیگر همانند کد 302 موقتی خواهد بود اما کاربر حتما می بایست برای درخواست ابتدایی و انتهایی خود حتما از یک متد پست یا Get استفاده نماید
308
این کد بمعنای این می باشد که ریدایرکت دامنه به دامنه ای دیگر همانند کد301 دائم خواهد بود اما کاربر حتما می بایست برای درخواست ابتدایی و انتهایی خود حتما از یک متد پست یا Get استفاده نماید
  • Code 301, Code 302, Code 303, Code 304, Code 307, Code 308, Redirect Code, کدهای ریدارکت
  • 0 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

Internal Server Error 500 User * is over quota

Internal Server Error 500 User 'test' is over quota. cpsrvd/11.44.0.27 Server at...

کدخطا 401 Unauthorized

این خطا همانند خطای 403 می باشد و امکان دسترسی به فایل مذکور برای کاربر امکانپذیر نخواهد بود و...

405 Method Not Allowed

این کد بمعنای قابل فهم بودن درخواست توسط سرور ولی عدم امکان پاسخ دهی به ان بدلیل غیر فعال بودن...

406 Not Acceptable

این خطا زمانی نمایش داده می شود که وب سرور اجازه دسترسی به داده ارسال شده را ندارد و یا کاراکتر...

408 Request Timeout

این خطا زمانی رخ خواهد داد که کاربر یک درخواست بسمت سرور ارسال کرده و سرور منتظر ارسال مابقی...